Tre fördelar med att läsa för ditt barn

Läslusten hos barn i Sverige är historiskt låg. Den nedåtgående trenden gör att Sverige placerar sig i botten jämfört med andra OECD länder när det gäller läslust hos barn. Som förälder kan du hjälpa ditt barn till att senare i livet utveckla en positiv känsla kring läsning och litteratur. Det enklaste sättet att stötta ditt barn är faktiskt så enkelt som att läsa tillsammans med ditt barn.

Men varför är egentligen läsning så viktigt för barn och vilka fördelar har det? Som förälder tänker du kanske först och främst på att läsning utvecklar ditt barns ordförråd. Utöver detta finns det fördelar med läsning som kanske inte är lika självklara. Låt oss dyka ner i vad forskningen säger om barns läsning!

Högläsning för barn

Läsning kan utveckla barnets förmåga att känna empati

Empati, att kunna förstå och känna andras känslor är en viktig förmåga att ha med sig i livet. Med ett empatiskt förhållningssätt är det enklare att förstå andra människor och upprätthålla sunda relationer. Psykologiska experiment visar att skönlitteratur kan stärka vår empati för grupper som vi annars inte skulle brytt oss om, rapporterar SVT. Att introducera sitt barn tidigt för läsning är alltså inte bara bra för att stärka barnets ordförråd utan är även ett sätt att utveckla barnets emotionella intelligens.

Läsning förbättrar barns skolresultat

Genom att introducera ditt barn för läsning ger du ditt barn goda förutsättningar för att lyckas i skolan. Flera studier visar på ett samband mellan läsning, läsförståelse och skolresultat. En av anledningarna till detta kan vara att ordförrådet byggs upp vid läsning redan i tidig ålder. Att som barn komma i kontakt med olika meningsuppbyggnader och ord kan stärka barnets kunskaper om språk. Ett välutvecklat språk bidrar inte enbart till bättre skolresultat i språkämnen, utan kan även göra det enklare för barnet att förstå instruktioner, samband och övriga texter.

Läsning stärker barns kreativitet

Att mindre barn är kreativa är någonting som de flesta föräldrar känner igen sig i. Kreativitet är en förmåga som är viktig att ha med sig genom livet och fortsätta utveckla. Genom att läsa för ditt barn utvecklar du barnets förmåga att vara kreativ och använda sin fantasi. Detta kommer även spegla sig på hur barnet leker, resonerar och tänker kring olika frågor. Genom att läsa högt för ditt barn i tidig ålder lär sig barnet att fantisera och skapa sig bilder, vilket är viktigt för kreativiteten.

Kom igång med läsningen!

Som ovan beskrivet finns det flera mer eller mindre okända fördelar med att läsa för ditt barn. Det kan vara svårt som förälder att göra allting rätt. Läsning brukar dock vara en sån sak som är uppskattat av både dig som förälder och barnen. Om du är intresserad av att läsa mer om hur det du gör påverkar ditt barn finns det här en bra samling av böcker om barnuppfostran.

För att sammanfatta är läsning någonting enkelt där du som förälder kan göra stor skillnad genom att läsa för ditt barn.

Leave a comment